Tailor Store är 100% CO2-neutrala

Så här tänker vi - om alla företag kunde bli koldioxidneutrala skulle vi kunna bygga ett miljömässigt hållbart samhälle tillsammans. Vi på Tailor Store tar nu ett viktigt steg i den riktningen genom att kompensera för hela vårt koldioxidutsläpp genom återplantering av regnskog i Sri Lanka.

Med hjälp av extern expertis, Cambridge Partners och Satis Arnold, har vi beräknat våra utsläpp med allt från tillverkning av tyger, produktion av kläder, transport av råvaror och färdigvaror till 1146 ton CO2 år 2012. Denna beräkning kommer att uppdateras årligen och vi kommer att kompensera helt för dessa utsläpp genom återplantering av regnskog i södra Sri Lanka i ett område som gränsar till den världsarvsskyddade regnskogen Sinharaja och Kanneliya regnskogen. För köp av VER (frivilliga utsläppsrätter) och det faktiska genomförandet av återplantering av regnskog samarbetar vi med Conservation Carbon Company i Melbourne, Australien och deras lokala partner i Sri Lanka, Rainforest Rescue International i Galle. Eftersom kolkompensationsprogrammet är avsett att pågå under lång tid, har både CCC och RRI åtagit sig att inte bara plantera träd utan även vårda och bevara skogen i framtiden.

Återplanteringen av regnskog kommer att genomföras enligt principerna för analogt skogsbruk. Vi kommer bara att återplantera naturligt förekommande, hotade och endemiska arter som lämpar sig i den lokala miljön. Projektet omfattar även att hantera vattenavrinningen i området och att bevara en biologisk mångfald bland annat genom att skapa korridorer som sammankopplar området med de befintliga regnskogarna i närheten.

Det första symboliska trädet planterades av Jan Höjman, vd Tailor Store Sweden och Nalin Pathirana, vd Tailor Store international, i augusti 2012. Under hösten 2012 kommer området för återplantering av regnskog att förberedas för plantering av många fler träd med början under monsunperioden i november.

Vi kommer att hålla denna sida uppdaterad regelbundet med information och bilder om kolkompensationsprojektet. Du kan också läsa mer om våra CSR-aktiviteter på Facebook

First tree planted

View of Sinharja rainforest


Mars 2014

Regnskogen inspekterad och certifierad

Regnskogen växer och frodas. En extern tredjepart – FGP Inspection & Certification (Pvt) Ltd - har nu inspekterat skogen och verifierat att

– att vår plantering av skog är korrekt genomförd
– att skogen är frisk och växer enligt plan
– att antalet plantor motsvarar det som avtalats

Det är en viktig milstolpe som har passerats nu när "vår" skog är på plats och växer sig stor och hög under de kommande decennierna. Med nyvunnen kunskap om hur det går till att driva CO2 kompensationsprojekt går vi vidare och säkrar upp att vi kompenserar fullt ut för kolutsläpp även under de kommande åren. Vi rapporterar vidare här efterhand som arbetet fortgår. Stay tuned!
Här kan du se vårt certifikat
November 2013

6000 träd planterade – Tailor Store är nu 100% koldioxidneutralt

Motgångar är till för att överbryggas. Med några förseningar på grund av svåra väderförhållanden och tunga regn, vi är nu absolut 100% koldioxidneutrala. Utan tvekan är detta något vi är mycket stolta över. 6000 träd har blivit planterade i “vår” regnskog i Sri Lanka. Träden behöver underhåll och skydd för att säkerställa att de kommer att överleva sina första kritiska år. Denna uppgift tas om hand av Rainforest Rescue International Rainforest Rescue International. Deras man på fältet är Mr. Gunasekara som lever nära skogen. Hans uppdrag är att övervaka och beskydda plantorna och hålla marken ren tills träden har vuxit sig så stora att dom etablerat en naturlig balans enligt principerna för analog skogsföring. Detta projekt bidrar till att kompensera för växthusgaser och för att bygga en hållbar värld. Vi kommer regelbundet att besöka regnskogen och publicera uppdateringar på vår webbplats och på Facebook.

Last tree planted

Till vänster: Mr. Nalin, Managing Director för Tailor Store International, tittar stolt på en av de senast planterade träden som fulländar vår regnskogsprojekt.

Till höger: Ett Hal träd som inom några få år kommer att bli stort och kompensera för tonvis av koldioxid.
April 2013

Försening i regnskogen

Ibland går det tyvärr inte riktigt som man har tänkt sig. Vi har dessvärre blivit försenade med planteringen av regnskog i Sri Lanka. Anledningarna till detta är dels att det har varit mer komplicerat än vi trodde att rensa upp och förbereda marken för nya plantor och dels att det under de senaste månaderna varit ovanligt torrt vilket har lett till att vi har fått dra fram bevattning till de nyplanterade träden. P.g.a. ett missförstånd i kommunikationen med våra lokala samarbetspartners i Sri Lanka har vi levt i tron att tidsplanen höll och att alla plantor var i jorden i januari som planerat. Detta felaktiga besked gick vi dessvärre ut med på siten och på facebook i februari. Vi beklagar verkligen den felaktiga informationen.

Så här ligger det till nu i april 2013. 2484 trädplantor är i jorden. Arbetet med att förbereda marken för plantering av ytterligare ca 3500 plantor är i full gång och enligt den senaste informationen vi har från våra samarbetspartners planerar vi att vara klara med planteringen i början av juni 2013.  Det fortsatta arbetet är i viss mån beroende av vädret och av hur mycket regn som faller under april - maj.  Mer information om hur det går med planteringen kommer efterhand på siten och på facebook.

First tree planted Karta över södra Sri Lanka som visar var vår regnskog planteras i Ambalegedra, Tawalama distriktet. 6° 23' 07.00'' N, 80° 20' 45.00'' Ö


First tree planted Den vita markeringen visar de ca 4000 kvm (8 acre) där vår skog planteras. Vegetationen på bilden är låga buskage som till stor del rensas bort för att ge plats åt de träd som planteras


Planteringen av regnskog är ett spännande projekt. För den som är intresserad av mer detaljer är här en lista på de träd som är planterade så här långt. Vår plantering sker enligt principerna för analogt skogsbruk vilket bl a innebär att det är enbart endemiska arter som planteras och det finns en väl genomtänkt plan på hur träden placeras för att få en skog som växer sig stark på ett naturligt sätt. De planteras så att det bildas olika höjdlager som skyddar varandra och gör att skogen blir stark och livskraftig.

Namn Botaniskt namn Höjdlager (Canopy layer) Antal plantor
Atteriya Orange jasine Sub canopy 19
Atamba Mangifera zeylanica   140
Badulla Semecarpus spp Canopy 20
Bambara ( Vine )     74
Bata domba Syzygium operculatum Sub canopy 104
Bedidel Artocarpus nobilis Canopy 135
Bombu Symplocos cochinchinensis Sub canopy 118
Bomiriya   Sub canopy 20
Bulu Terminalia beralica Canopy 13
Burutha Chloroxyclon swietenia Canopy 13
Dawata Carallia brachiata Sub canopy 207
Dodamkaha   Sub canopy 23
Domba Calophyllum inophyllum Canopy 51
Godapara Dillenia retusa Sub canopy 4
Gal veralu Elaeocarpus subvillosus Understory 14
Hal Veteria copallifera Canopy 46
Himbutu ( Vine ) Salacia prinoid   24
Hora Dipterocarpus zeylanicus Emergent 156
Hurulla     22
Indi     20
Jak Artocarpus hetarophyllus Canopy 44
Kekiriwara Schumacheria castaneifolia Understory 323
Kirihembiliya Palaquium canaliculatum Canopy 13
Kithul Caryota urens   22
Madatiya Adenanthera pavonina Canopy 31
Mahajambu   Sub canopy 11
Mango Mangifera indica Canopy 72
Mee Madhuca longifolia Canopy 9
Mendora Stemonocarpus petiolaris Canopy 22
Milla Vitex altissima Canopy 22
Mora Dimocarpus longan Canopy 101
Munamal Mimusops elengi Canopy 23
Na Mesua nagassarium Canopy 18
Otha     14
Panukera Syzygium neesianum Sub canopy 10
Pawatta Tusticia adhatoda Understory 21
Pelen Bhesa ceylanica Canopy 146
Rambutan Nephelium lappaceum Canopy 30
Ruk Horsfieldia iryaghedhi Canopy 112
Sudubambara ( Vine ) Dalbergia pseudo-sissoo   12
Thiniyadun Shorea trapezifolia Emergent 7
Uguduhal Symplocos coronata Sub canopy 9
Uru honda Urandra apicalis Sub canopy 2
Wal uguressa   Sub canopy 6
Walu kina Calophullum bracteatum Subcanopy 65
Wal waraka   Sub canopy 83
Welwat apple   Canopy 17
Weniwel Coscinium fenestratum Vine 16


Här följer bilder på några av de aktuella trädsorterna som är planterade så här långt.

Plants


First tree planted Bild 1 - Produktchef Louise som planterar träd tillsammans med Mr. Gunasekara.
Bild 2 - Projektteamet med från vänster Ruwan, Satis, Louise, Jan, Isuru, Charith, Head Priest Ambelegedara och Gunasekara

Januari 2013

Regnskogen växer

I slutet av november tog vi nästa stora steg i vårt CO2 projekt och började plantera ut ca 6000 plantor. Planteringen av dessa plantor tog ca två månader och nu i slutet av januari är alla trädplantor i jorden. När vi var på plats i Tawalama och hjälpte till att plantera skog i november pratade vi mycket med medlemmarna i projektteamet. Det är intressant att höra hur experterna från Rainforest Rescue International resonerar när de planterar träden. De säger att fördelningen av de olika trädarterna är en mycket viktig faktor eftersom träden kommer att växa till olika höjd vilket gör att de skyddar varandra och detta är avgörande för att skogen skall växa sig stark. Vi träffade Mr. Gunasekara som bor nära “vår” skog och är den person som kommer att vårda skogen de kommande åren. Hans arbete är att vakta plantorna och sköta dem de första åren så att skogen utvecklas väl framöver.

Förutom Mr. Gunasekara träffade vi även projektledaren från RRI, Mr. Ruwan, och en munk som bor i direkt anslutning till skogen. Munken, Head Priest Ambelegedara, visar stort intresse och engagemang för att vår skog skall växa till sig och inte inte bara ta upp koldioxid utan också bli en naturlig plats för djur och växter att utvecklas och leva på. Det är en stark och positiv upplevelse att vara på plats och själv plantera träd tillsammans med våra lokala samarbetspartners som driver projektet. De är väldigt kunniga och de brinner för miljöhållbarhet och för den lokala regnskogen i synnerhet.