Produkter från Tailor Store som är märkta med "organic cotton" eller som beskrivs som framställda enligt GOTS kravspecifikationer innehåller alltid minst 95% ekologiskt odlad bomull. ekologiska skjortor

Den ekologiska odlingen är, i motsats till det konventionella sättet att odla bomull på, befriad från intensiv kemikalieanvändning. Än så länge svarar ekologiskt odlad bomull för en försvinnande liten del, mindre än 1%, av den sammanlagda världsproduktionen. Ekologisk odling kan beskrivas som odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan handelsgödsel.

Det innebär att den ekologiske bonden sätter det naturliga kretsloppet i centrum bland annat genom att:

  • Hushålla med naturresurser så att minsta möjliga skada på miljön uppstår
  • Bevara jordens bördighet på lång sikt
  • Skapa största möjliga återcirkulation av näringsämnen

Odlingen ska baseras på lokala och förnyelsebara resurser. Rent praktiskt innebär det bland annat att bonden odlar med så kallad varierad växtföljd. Istället för att bara odla t ex. bomull, sås även andra grödor. Majs kan odlas mellan bomullsskördarna och dessutom mellan bomullsraderna. På så sätt behåller jorden sin bördighet bättre och det försvårar också insektsangrepp. Tillskottsgödning sker med organisk gödsel från till exempel kor eller höns.

Den insektsbekämpning som ändå blir nödvändig sker med biologiska och manuella metoder. En metod är att använda insektsfällor. Ekologisk odling kräver vanligen större arbetsinsats och kan ge något lägre avkastning, men alltfler bönder anser att det betalar sig genom lägre kostnader för jordbrukskemikalier och högre pris på produkterna. Dessutom slipper man hanteringen av de giftiga bekämpningsmedlen.

Den ekologiska bomullen skiljer sig från den giftiga konventionella bomullen i många avseenden. Skillnaden börjar redan på fiberstadiet. För att erhålla ekologisk märkning krävs att hela tillverkningskedjan sker enligt fastställda kriterier både gällande ansvar för miljön och socialt ansvar.

På vilket sätt bidrar ditt beslut att köpa kläder tillverkade av ekologiskt odlad bomull till en bättre miljö och hälsa?

  • Du bidrar till friskare miljö och hållbar utveckling i de länder där bomullen odlas och kläderna produceras
  • Du bidrar till bättre hälsa för människorna som arbetar i textilproduktionen
  • Du bidrar till att förbättra den globala miljön

Tailor Store International (pvt) Ltd, producent av våra kläder och dotterbolag till Tailor Store Sweden AB, är sedan juni 2010 certifierad enligt GOTS av Control Unions Certifications med adress P.O. Box 161, 8000 AD Zwolle, Nederländerna. Licensnumret är CU 814918.

Produkter från Tailor Store som är märkta med "organic cotton" eller som beskrivs som framställda enligt GOTS kravspecifikationer innehåller minst 95% ekologiskt odlad bomull.

Ekologiska-skjortor

Du kan ladda ner vår GOTS certifiering som en PDF-fil.

GOTS - Global Organic Textile Standards

GOTS (Global Organic Textile Standards) är en internationell standard för framställning av textilier i ekologiskt odlade fibrer och den omfattar såväl ekologiska som sociala krav.

Standarden verifieras genom oberoende certifiering av hela produktionskedjan från odlare till tillverkare av färdigt plagg.

Syftet med standarden är att definiera de världsomfattande krav som skall garantera att

  • en textilvara är tillverkad av ekologiskt odlade fibrer, från skörd av råvaran och vidare genom hela produktionsprocessen
  • att producenterna tar ansvar för att såväl miljökrav som krav på sociala förhållanden och arbetsförhållanden respekteras
  • att informationen genom t ex etikettering till slutkunden är trovärdig och korrekt.

Därmed underlättar man för konsumenten att välja textilprodukter där man har tagit ett helhetsansvar för miljö och socialt ansvar i hela tillverkningskedjan.

Mer detaljerad information om Global Organic Textile Standards kan man hitta på den officiella siten www.global-standard.org