Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

På Tailor Store värnar vi om din personliga integritet och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan åberopa dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för insamlade personuppgifter?

Tailor Store Sweden AB, organisationsnummer 556697-7061, med adress Garnisonsgatan 48, 254 66 Helsingborg, Sverige, är den juridiska person som har ansvaret för behandling av personuppgifter.

Lagring och användning av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast efter du frivilligt lämnat sådana uppgifter, t ex vid medlemsregistrering eller genom att uppge kontaktinformation i kassan. Genom att bli medlem eller genom att lägga en beställning samtycker du till att Tailor Store Sweden AB lagrar och använder dina personuppgifter. Uppgifterna lagras och används för att fullfölja våra åtaganden och ge dig bättre service som kund.

Information och marknadsföring

Uppgifterna lagras och används också i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Tailor Store Sweden AB kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig via e-post, SMS, direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har rätt att när som helst motsätta dig användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att redigera dina kommunikationsinställningar på Min sida eller genom att kontakta kundtjänst.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge de måste enligt gällande lagar om du inte godkänt fortsatt användning av dem.

Överföring av personuppgifter

Relevanta personuppgifter kan överföras till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina beställningar. Vid hantering av betalningar överförs dina personuppgifter till det företag som hanterar betalningen. I marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter överföras till tredje part med direktmarknadsföring som syfte. Du kan motsätta dig sådana överföringar genom att redigera dina kommunikationsinställningar på Min sida eller genom att kontakta kundtjänst.

Cookies

Tailor Stores webbplats använder cookies, små textfiler som placeras på din dator. Dessa klassificeras i tre nivåer, sessionscookies, förstapartscookies och tredjepartscookies. Vissa cookies krävs för att webbplatsen skall fungera, andra används i analys-, statistik- och marknadsföringssyfte. Användningen av cookies är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Du kan motsätta dig användandet av icke-nödvändiga cookies genom att använda formuläret som visas första gången du besöker vår webbplats. För att senare ändra dessa inställningar måste du tar bort alla cookies från Tailor Store i din webbläsare. Tillvägagångssätt för detta varierar mellan webbläsare. Vänligen läs användarhandboken för din webbläsare för instruktioner.

Nödvändiga cookies

För att tillhandahålla en fungerande tjänst sätter vår webbplats nödvändiga cookies. Dessa krävs t ex för att kundvagnen och inloggning skall fungera. Om du är medlem sätts en cookie efter du loggat in för att identifiera dig. Dessa cookies är sessionscookies som tas bort när du stänger din webbläsare, samt förstapartscookies som kan ha en livstid på upp till 365 dagar. Våra nödvändiga cookies sätts utan samtycke.

Cookies för analys och statistik

I analys- och statistiksyfte använder denna webbplats sig av analystjänster som t ex Google Analytics. Dessa tjänster måste sätta cookies för att analysera användandet av webbplatsen och samla in statistik. Uppgifterna som överförs till sådana tjänster är anonymiserade och kan inte användas för att identifiera dig som person. Datan som samlas in används för att ge oss rapporter och insikter för att kunna tillhandahålla en bättre tjänst. Cookies som sätts av dessa tjänster är vanligtvis förstapartscookies, men det kan även förekommer tredjepartscookies. Dessa cookies är valfria.

Cookies för marknadsföring

Våra samarbetspartners inom annonsering och marknadsföring på internet kan sätta tredjepartscookies på din dator. Dessa används för att t ex presentera relevanta annonser för dig på andra webbplatser, samt för att optimera och spåra vår egen marknadsföring. Dessa cookies är valfria att acceptera.

Inloggningsfunktioner med sociala nätverk

Denna webbplats använder inloggningsfunktioner från Facebook och Google. Om du använder dessa funktioner kan dessa sociala nätverk sätta förstaparts- eller tredjepartscookies i din webbläsare. För att undvika detta, vänligen använd vår vanliga inloggningsfunktion istället.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt till att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta kundtjänst.

Rätt till dataportabilitet

Varje gång som Tailor Store behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du har ett medlemskonto hos Tailor Store kan du redigera dina personuppgifter på Min sida

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Tailor Store med undantag av följande situationer:

  • Du har ett pågående ärende med kundtjänst
  • Du har en pågående beställning som ännu inte levererats fullständigt
  • Du har en obetald skuld till Tailor Store, oberoende av betalningsmetod
  • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren

Om du har gjort en beställning sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta

kundtjanst@tailorstore.se

Tailor Store Sweden AB
Garnisonsgatan 48
254 66 Helsingborg
Sweden

Integritet och cookies

Denna webbsida använder sig av cookies för grundläggande funktionalitet, analys och marknadsföring. Innan du fortsätter, vänligen välj ett alternativ nedan.


Läs mer i vår integritetspolicy