Integritetspolicy

Hantering av kundinformation

Du kan besöka vår webbsajt utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personlig data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter vid kundregistrering eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Tailor Store Sweden AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Tailor Store Sweden AB kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, SMS, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Informationen lagras bara så länge som den måste enligt gällande lagar om inte du har godkänt fortsatt användning av informationen. I det fall du prenumererar på vårt nyhetsbrev används din email adress i detta syfte tills du väljer att upphöra med prenumerationen.

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina varor. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar betalningslösningarna. All överföring av personlig information sker via mycket säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra än de ovan nämnda. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet

Information som rör ditt kreditkort skickas krypterat med SSL v3, SHA-1 med RSA-kryptering 256 bit utställd av The USERTRUST Network. Vi skyddar vår websida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer. Åtkomst till ditt kundkonto är bara möjligt genom användandet av ditt personliga lösenord. Vi ber dig hantera din inloggningsinformation med stor försiktighet och vidare att alltid stänga websidan när du är färdig med kommunikationen med oss - särskilt om du delar eller använder datorn tillsammans med andra.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål och för att underlätta hanteringen av själva köpprocessen på websiten. Användningen av "cookies" är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet. Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder också Google AdWords remarketing-tjänst att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan betyda att vi annonserar tidigare besökare som inte har slutfört en uppgift på vår sida, till exempel med hjälp av kontaktformuläret för att göra en förfrågan. Det kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida, eller en webbplats i Googles Display-nätverk. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på någons tidigare besök till Tailor Stores webbplats. Naturligtvis kommer alla uppgifter som samlas in ska användas i enlighet med vår egen sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy.

Användning av Facebook Social Plugins

Vår hemsida använder så kallade “social plugin” från det sociala nätverket Facebook som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugin identifieras med Facebooks logotyp eller orden "social plug-in från Facebook" och "Facebook social plugin". En översikt över samtliga Facebook-plugin och deras utseende kan hittas här.

Om du ropar upp en sida på vår webbplats som innehåller ett social plugin upprättar webbläsaren en direkt koppling till Facebooks servrar. Plugin-innehållet överförs direkt från Facebook till din webbläsare och används därifrån på vår webbplats.

Facebook får information om att din browser har kontaktat sidan som innehåller detta plugin även om du för närvarande inte är inloggad hos Facebook eller har ett Facebook-konto. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en av Facebooks servrar i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook spåra ditt besök på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, t.ex. genom att trycka på "Gilla"-knappen eller lämna en kommentar, skickas även motsvarande information direkt till Facebook-servern och lagras där. Informationen kommer också att läggas ut på Facebook och kommer att vara synlig för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information i syfte att visa reklam, göra marknadsundersökningar och påverka design av Facebook-sidor. För detta ändamål skapar Facebook profiler för användning, interesser och relationer, t ex för att utvärdera din användning av vår webbplats när det gäller utseendet på Facebook-annonser som visas för dig, informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår hemsida och erbjuda andra tjänster som står i samband med din användning av Facebook.

Om du inte vill att Facebook koppla dessa uppgifter om vår hemsida till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

För ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna hos Facebook och dina rättigheter samt möjligheterna att skydda din integritet, se följande sekretessmeddelanden hos Facebook.

Rätt att fråga om information

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Förändringar i avtal

I det fall vi har ingått ett avtal att vi kan använda din personliga information, som din e-mail adress, för att skicka nyhetsbrev i marknadföringssyfte, kan du när som helst ändra detta. För att göra en sådan ändring klickar du helt enkelt på "unsubscribe"-länken i nyhetsbrevet eller så kontaktar du vår kundtjänst eller så ändrar du själv i din kundprofil på websidan när du är inloggad.

Vem kan du kontakta?

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta

kundtjanst@tailorstore.se

Tailor Store Sweden AB
Garnisonsgatan 48
254 66 Helsingborg
Sweden
Fax: 0046 424242 088

Denna webbplats använder cookies för att förbättra webbupplevelse och ge ytterligare funktionalitet.
Integritetspolicy